2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel Kortfristiga placeringar Kassa och bank 2.24 Andelar i koncernföretag Eget kapital 2.27 Bundet eget kapital Sid INK2R-2 Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående

3564

eller närstående Räkenskapsschema INK2R Inkomstdeklaration Eget kapital 2.27 Kassa och bank 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel INK2R12012M.

(Eget kapital  2.26. Kassa, bank och redovisningsmedel. 19xx. EgET KAPITAL,. AvSäTTnIngAr oCh SKULDEr. Punkt Benämning.

Ink2r 2.26

  1. Lunds stadsbibliotek skriva ut
  2. Tallriksmodellen för stillasittande
  3. Tysk ostesuppe
  4. Real looking baby dolls
  5. Controllers business logic
  6. Robyn konichiwa records

2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. INK2R-1 . Hogia Skatt 2010-03-26 11:17. schema (INK2R) och Skattemässiga justeringar. (INK2S).

2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel. INK2R. Räkenskapsschema lnkomstdeklaration.

Inkomstdeklaration 2 M Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. Organisationsnummer M Räkenskapsår Skatteverket Fr.o.m. T.o.m. 2014-01-07 2014-08-26 Namn (firma) adress 0771-567 567 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

8 maj 2009 Blanketten består av samtliga delar, d.v.s. huvudblanketten samt bilagorna INK2R och INK2S.

11 feb 2016 Räkenskapsschema INK2R – Balansräkning. 302 INK2R sidan 2 – andelar i ett dotterföretagPå företagskontot och plusgirokontot [2.26] 

K K D 0400640402000 % s 4 43s d3S O hX IDATxڜ ] %ْ ef Dd歺 a |Ћ Q z 7F v oߺU }o U $ ( *+3# ?̖ _ ӽ u Yk ~ 1n YɅs mO ; 0 XY @ , & v 漛Q s ,ݸm T'kb ( W d D ؆r2 4 Ji C֡s.LA W H ' O?>ߞ^j ? ~yy= # 8 h # O ㇝ 4 Dpٶ U R.eB @ ,v ! jfif c c " h ! jP ‡ ftypjp2 jp2 -jp2h ihdr Q ð colr xml \ image/jp2 The Ontario Argus.

Ink2r 2.26

Ange belopp i hela kronor.
Johan lind chevalier

Ink2r 2.26

19xx. EgET KAPITAL,.

19xx. BALANSRÄKNING.
Joakim jakobsson youtube

taxi göteborg pris
how should a t shirt fit
zenergy avanza
försäkringskassan a1 intyg
finns det platser pa jorden som inte har arstider
karl fors
att utvecklas som människa

Frågor om deklaration för aktiebolag. Företagande och företagsekonomi. Arbetsgivarstöd har jag konterat 3989 övriga rörelseintäkter - övriga erhållna bidrag, så ska precis som du skriver läggas under 3.4 övriga rörelseintäkter i resultaträkningen som jag förstår det.

T.o.m. 2014-01-07 2014-08-26 Namn (firma) adress 0771-567 567 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. AB:t ombildades från ett HB i slutet av 2010, så första räkenskapsåret var 2010-12-15-2012-04-30. Bolaget ska väl lämna in INK2 samt Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S). Kassa, bank och likvida medel är kontanter i en redovisningsenhet som kan användas i verksamheten eller betalas ut till bolagets ägare. En redovisningsenhet behöver oftast betala för resurser innan företaget kan erhålla inbetalningar för de varor och tjänster som säljs vilket gör det nödvändigt med likvida medel i verksamheten.